Karanlık Aydınlık

Artan maliyetler ve sıkıntılar eşliğinde Türkiye’de kitap olmak

Kitap yayıncılık dünyası her yıl basılan ve okurun ilgisine sunulan binlerce kitapla oluşan büyük bir sektör. Özellikle 2019 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren torba yasayla süreli yayınlardaki katma değer vergisinin kaldırılması ve artan kâğıt fiyatları nedeniyle, yıl boyunca Türkiye’de yayıncılık dünyası birçok kez tartışma konusu oldu.

Türkiye’de iki yetim kavram: Kitap ve kütüphane

Ülkemizde her yıl binlerce kitap basılmakta ve okurların ilgisine sunulmaktadır. 2019 yılının Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen torba yasayla kitap ve süreli yayınlardaki KDV uygulaması değişmiş, 2019 yılının Şubat ayından itibaren ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan sertifika alan yayınevlerinin, kitap veya süreli yayınlarda, dağıtımcılar ve kitapçılar ile nihai tüketiciye yaptığı satışlarda katma değer vergisi kaldırmıştır.